• 13 พฤศจิกายน 2018 at 15:31
 • 2101
 • 0

- รับอบรมแบบ in house Training ให้กับบริษัทในประเทศไทยที่สนใจอบรม ตั้งแต่ 3 คน จนถึง 15 คน รับอบรมได้ทุก Module (Corporate Training) มาอบรมให้ถึงบริษัทที่ไทย

รับอบรมสำหรับ Online Training IT แบบตัวต่อตัว สอนสดทาง Skype หรือ Zoom ....สามารถเรียนที่บ้านได้เลย....ท้้ง SAP ,Oracel,Big Data,Agile,IOT.....ect....

สำหรับ Corporate Training สามารถติดต่อได้ที่ 096-7328181 & info@sysinnovatech.com

      

 Online Training Name  /English Version  Duration   Price (บาท)
AI (Artificial Intelligence) 40 Hours  28,000
Big Data - Hadoop - Developer  40 Hours  25,000
Mastering Python Programming  40 Hours  35,000
IoT - Internet of Things  16 Hours  30,000
Machine Learning  Artificial Intelligence  40 Hours  30,000
Data Science for Beginners   24 Hours  24,000
BlockChain   24 Hours  28,000
DevOps Comprehensive   24 Hours  30,000
Django Framework - Python Web App Development   32 Hours  30,000
DATA SCIENCE  Basic to Intermediate  40 Hours  30,000
HADOOP Administration  32 Hours  30,000
Apache Cassandra - Developer content  16 Hours  24,000
Apache Spark - Development Contents  24 Hours  28,000
Awazon Essentials   24 Hours  38,000
Introduction to MEAN Stack Development  80 Hours  38,000
R programming for Data Science   24 Hours  28,000

 

มาตาฐานของสถาบัน (Certified Company) : ISO 9001:2000

มาตาฐาน   :     AIFSP                  

ใบรับรอง(Certifcate) : ผู้เรียนจะได้รับใบรับรองการจบหลักสูตร โดยตรงจากสถาบัน Sysinnova

 
ชื่อเสียงของ สถาบัน :  สถาบันนี้เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอันดับ TOP 1 ใน 3  ทางด้าน SAP ของเมือง bangalore  ซึ่งเป็นเมืองไอทีอ้นดับ 1 ของโลก และมีสาขาอยู่ทั้งเมือง DUBAI (ดูไบ)ประเทศ UAE (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) และ Bangalore(บังกาลอร์) ประเทศอินเดีย และ Bangkok ประเทศไทย 

Syinnova เป็น Outsouce Training ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย และ ดูไบ ซึ่งบริษัทจะอบรมให้กับพนังงานบริษัทไอที เช่น Wipro ,SLK... และ บริษัทค้าปลีก Tesco Lotus..ect.

 

Module หลักๆในระบบ SAP สำหรับ อบรมดังนี้ ราคาประมาณ 2ึ7,000 บาท 

สำหรับ Online Training 

 • FI Financial Accounting หรือโมดูลทางด้านบัญชีการเงิน
 • CO Controlling หรือโมดูลทางด้านบัญชีจัดการหรือบัญชีบริหาร
 • AM Fixed Assets Management หรือโมดูลทางด้านการจัดกาสินทรัพย์ถาวร
 • SD Sale & Distributions หรือโมดูลทางด้านขายและการกระจายสินค้า
 • MM Material Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการวัตถุดิบ
 • PP Production Planning หรือโมดูลทางด้านการวางแผนการผลิต
 • QM Quality Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการด้านคุณภาพ
 • PM Plant Maintenance หรือโมดูลทางด้านการซ่อมบำรุงโรงงาน
 • HR Human Resource หรือโมดูลทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • TR Treasury หรือโมดูลทางด้านการบริหารการเงิน
 • WF Workflow หรือโมดูลทางด้าน Flow ของกระบวนการทำงาน
 • IS Industry Solutions คือส่วนระบบงานธุรกิจเฉพาะ โดยที่ไม่ใช่โมดูลมาตร
 • Project Systems - PS
 • System Management - BASIS
 • Advanced Business Application Programming - ABAP
 • Business Information Warehousing - BIW
 • Customer Relationship Management - CRM
 • Advanced Planner Optimizer - APO
 • Product Lifecycle Management – PLM
 • BI 
 • Oil & Gas
 • และอื่นๆ ...

India's 1st  Opensouce Training Organization  

PROFESSIONAL AND CORPORATE TRAINING

SYSINNOVA always been on the forefront of technology, heralding the latest advancement in learning, technology consulting and was created for institutions and enterprises that aspire to transform themselves through innovative pedagogy and cutting edge technologies. With a team of experienced business and academic experts, we believe in creating a responsive, dynamic and optimized learning environment. We nurture talent to allow organizations to optimize investments in training and development. We believe that training should be core business oriented. Which is why, our innovative, and blended learning solutions are designed to help organizations across industries to meet their unique business objectives. Our content incorporates sound instructional design, offers compelling training content and is designed, enhance, engage, evolve and be an expert in their relevant required skills.

SYSINNOVA is an end-to-end learning and technology project support company assisting our clients in various in-house trainings, open workshops, online workshops, developing niche study material and project consulting to our clients.  We have successfully delivered over 1000+ trainings since last 15 years all over India, United States, Europe, Africa and Middle East. We have a great panel of experienced certified trainers and consultants having relevant industry experience to conduct customized training according to your needs at very competitive rates. We have an excellent pool of highly experienced corporate trainers on most of the advanced technologies and we also have relevant visa process incase if there is any requirement for a trainer or Consultation. Details about the Technical areas we cater to is mentioned below.

 

                                        

 

We mainly specialize in complete following technologies

Security, Process & Compliance: Resourcing | Training | Consulting

v  Compliance & Security : ISO 9001, ISO 14001/18001, OHSAS 18001, ISO 27001,27032, ISO 20000/55001, ISO 22301, ISO 31000/37001, ISO 29001/50001

 

Technology: Resourcing | Training | Consulting

v  SalesForce : Cloud, Developer, Administration, Integration, Advanced SalesForce – Lightning, Wave Analytics, ExactTarget

v  EMERGINGIN Technologies: Robotics Automation Process, Artificial Intelligence, BluePrism

v  GRC:  Governance Risk & Compliance, Oracle, MetricStream, SAP

v  Java-J2EE:  Core Java, Advanced Java ( J2EE), Struts, Spring frameworks, Hibernate, JSP, EJB, SOAP, Java/ J2EE Performance Tuning, J2ME, AJAX, JavaScript

v  Oracle : ORACLE (10/11g–Developer/Admin, RAC, DataGrid, SQL Tuning & Performance Tuning, E-Business Suite, BI/OBIEE, SOA, OSB, Fusion Middleware, WebLogic, ATG, PeopleSoft etc.,

v  Microsoft Technologies  : .Net, BizTalk Server, SharePoint/MOSS, MS-Exchange, MS-BI (SSIS, SSRS, SSAS), MS-Project, MS-CRM, MS-Office, Azure, SCOM, SCCM, TFS, VSTS, SilverLight

v  SAP - ABAP, Basis, BI, MDM, MM, FICO, HCM-ESSMSS-SuccessFactors ,Hybris, Solman, EP, PP, CRM, NetWeaver XI-PI, SeeBurger, BO-BI,MAM,

v  IBM: Mainframe ( CICS, COBOL, JCL, DB2, IMS, MVS, IDMS, REXX, CLIST), AS400,IBM WebSphere, IBM - MQ Series, IBM-Tivoli, EDI Gentran, IBM NetCool, FileNET, TIBCO, Sybase, Informix, Lotus,  

v  Data Warehousing (DW) / Business Intelligence (BI): Siperian, ABI INITIO, BusinessObjects, Cognos, Teradata, DataStage, Informatica, Crystal Report, MicroStrategy, Sybase, Informix, MySQL

v  Operating system:     Windows administration, IIS, Unix, Linux, Solaris, AIX, Mac, HPUX

v  ERP Training  :   SAP(Technical & Functional), Oracle Applications (11i & R12), JD Edwards, PeopleSoft ( Technical, Functional and Techno-functional)

v  Software Testing :     Manual Testing, Mercury QTP, Silk Test, Win Runner, Load Runner, Rational Rose, Selenium

v  Open source: Ruby-on-rails, Php, Python, Apache OFBiz, Apache Tomcat, Drupal, Hadoop, Joomla,

v  Middleware: Middleware WebSphere, WebLogic, Web Methods, JBOSS, TIBCO, ATG, Apache, Tomcat

v  Telecom Training: Android, GSM, GPRS, CDMA, UMTS, WLAN, Mobile Infrastructure, J2ME, Open GL - 3D, GIS, Symbian, iOS, Blackberry,  

v  Networking & Hardware Training: Cisco ( CCNA, CCNP), HP-UX, SAN, Symantec Products, EMC, Clarion Boxes, BREW, VMware,

v  System Programming   :  C, C++, UNIX, Perl, PHP

v  Embedded System : ( VLSI, VxWorks, RTO, pSOS, WinCE Device Drivers), ARM Processor, Microprocessor.

v  Content Management - FileNet, Documentum, Interwoven, Vignette, Alfresco, WCM, IBM Content Manager, IBM Document Manager

v  Master Data Management - WebSphere Product Center, WebSphere Customer Center, SAP MDM, Oracle MDM.

v  Virtualization Techniques – Azure, Citrix Virtualization, Amazon WebServices (AWS), Google, Cloud Computing, VMWare etc.

 v  Other areas - SalesForce, Multimedia, Animation, Soft skills, Adobe, Flash, LiveCycle, Flex AGILE Methodologies, Project Management, CCNA, Novell, Veritas, EMC, Actuate, Crystal Reports, BIT Reports etc.,